Header Portal BAZ_3

UPFZ - Přídavné zařízení pro soustružení

Ve spojení se zvláštním příslušenstvím (opce) pro soustružení je na portálových obráběcích centrech možnost provádět soustružení a frézování. K tomu je integrován rychlootočný stůl, který je instalován buď přídavně, nebo na místě strojního stolu. K upnutí soustružnických nástrojů je na zadní straně portálu přídavný vodicí systém pro druhé vedení osy Z s upínací dutinou v provedení CAPTO C6. Separátní upínací jednotka pro soustružnické nože se stará přitom pro nejvyšší stabilitu, jednoznačnou orientaci soustružnického nástroje a vylučuje přídavné zatížení ložisek vřetena. Vedle sériového zásobníku nástrojů pro vrtací a frézovací nástroje se může umístit do stroje i přídavný separátní zásobník nástrojů pro soustružnické nástroje v pracovním prostoru.

Přizpůsobení celostrojového krytování pro odpovídající bezpečnostní požadavky je u této zvláštní konstrukce samozřejmé.

 

Zpět k produktu...