VPC U s přídavným soustružnickým zařízením

Přídavné možnosti pro obráběcí centrum VPC-U: díky integraci rychlootáčkového otočného stolu je možno na obráběcím centru provádět vedle frézování a vrtání i jednoduché soustružení.

Upnutí soustružnického nástroje se provádí přes pevné CAPTO C6 držení nože stranově na Z saních. Na pravé stěně instalovaný Pick-Up zásobník slouží jako výměna pro soustružnické nástroje. I krytování stroje, provedené ve shodě je přizpůsobeno vyšším nárokům.

 

Zpět k produkt...