Portálové obráběcí centrum TMP

TMP – pro High-End výrobu forem

Toto 5osé portálové obráběcí centrum je určeno uživatelům z řad výrobců High – End vstřikovacích a jiných forem a pro složité velkorozměrové obrobky. Dále nalézá TMP těžiště nasazení ve výrobě turbín, vrtulí, ozubených kol, kol pro Peltonovy turbíny a v různých aplikacích kde se obrábí tvarově náročné obrobky. Na stroji TMP se mohou ale opracovávat s vysokou přesností i jiné velkoobjemové obrobky. Kombinace výkonného naklápěcího vřetena a rychle se otáčejícího NC otočného stolu s upínací plochou až do průměru 1600 mm dovoluje 5osé simultánní obrábění objemných obrobků s hmotností až do 5 t a možností protočení obrobku s opsanou kružnicí až do 2100 mm. • Kužel vřetena SK 50, naklápěcí vřeteno max. 9000 1/min
 • Jako opce alternativní vřeteno HSK A63, max. 18.000 1/min
 • V jedné ose naklápěná hlava, okolo osy Y (osa B)
 • Plynule nastavitelný úhel naklopení
 • Rozsah naklopení 0° bis -100°
 

 • Vysoce dynamický rychle se otáčející NC otočný stůl RTA 5D, deska stolu průměr 1250 mm
 • Jako opce NC otočný stůl RTA 6D, deska stolu průměr 1600 mm
 • Stůl je přímo poháněný motorem s vysokým krouticím motorem (torque motor)
 • Přímý odměřovací systém
 

 • Řetězový zásobník s dvojitým předávacím podavačem
 • Zásobník je chráněný umístěním v zadní oblasti stroje
 • 20 až 90 nástrojových míst
 • Management nástrojů pomocí pevných míst v zásobníku vede k lepšímu přehledu obsluhy
 • Předvolba nástrojů paralelně s hlavním časem obrábění
 • Podpora různých upínacích systémů nástrojů.
 

 • Velkoryse dimenzované valivé vedení pro vysokou dynamiku, tuhost a přesnost
 • Vedení os jsou uložena na ručně škrabaném, resp. na broušeném podkladu
 • Gantry pohon v ose Y s vždy vlastním pohonem, systém vedení a přímý odměřovací systém pro oba portálové sloupy.
 • Pohony a vedení leží chráněny nad pracovním prostorem
 • Vodou chlazené pohony s kuličkovým šroubem v osách X/Y
 • Vodou chlazené posuvové motory v základních osách
 

 • Vysoce tuhá, staticky a dynamicky vyvážená konstrukce základního stojanu
 • Velký pracovní prostor a dobře přístupný upínací stůl stroje
 • Přímé odměřovací systémy v základních osách X/Y/Z v naklápěcích osách B/C
 • Vnější nebo vnitřní chlazení volitelně tlakovým vzduchem nebo emulzí
 • Transport smontovaného stroje v jednom kuse
 • Optimální přístupnost pro údržbu a servis n
 
Na přání můžeme pro Vás vyvinout a zhotovit speciální řešení.