Portálová obráběcí centra VPC

VPC – opracování vertikálním vřetenem po celé ploše

Stroj VPC se svým vertikálním vřetenem je určen především pro opracování velkých plochých obrobků. S použitím úhlových hlav se může provést i jednoduché obrobení stran. Vhodné konstrukční uspořádání stroje umožňuje dobré využití pracovního prostoru. Na portálu pojíždí vřeteno přes pravý gantry pohon v ose Y. Proto půdorysná plocha je jen o málo větší než optimálně využitý pracovní prostor.#

 • vysoce tuhý staticky a dynamicky vyvážený podstavec
 • velký pracovní prostor a dobře přístupné strojní stoly
 • přímé odměřovací systémy v základních osách X/Y/Z
 • krytování provedené dle aktuálních směrnic o strojích,
 • pracovní prostor je otevřený směrem nahoru, je to ideální pro dopravu obrobku jeřábem
 • optimální přístup pro provádění údržby a servisních prací
 • transport kompletního stroje vcelku
 
  Kromě toho je možno VPC flexibilně rozšířit, např. o:

 • středový přívod chladicí kapaliny s filtračním zařízením
 • dopravník třísek s různým provedením pasu (kloubový, magnetický, hřeblový)
 • CNC řízení volitelné Heidenhein nebo Siemens
 • otočné stoly horizontální nebo vertikální, jednoosé nebo dvouosé, kombinované s koníkem, podpěrným ložiskem nebo dalším otočným stolem v provozu gantry pro upínání
 • automatické dveře
 • upínací systémy hydraulické, pneumatické, magnetické nebo ruční
 • měřicí sondy ve vřetenu nebo stolní měřicí sondy
 • sledování výkonu nástroje, sledování kolizí nebo celkové sledování procesu
 • identifikační systémy pro nástroje
 • laserová kontrola lomu nástroje s proměřováním nástroje
 • sledování chodu stroje na dálku

 • Na přání můžeme pro Vás vyvinout a zhotovit speciální řešení.
 

 • výhodná kombinace vedení valivého a třecího má jak vysokou dynamiku, tak vysokou tuhost a vysoké tlumení
 • kalené vodicí ocelové lišty usazené na broušené nebo ručně škrabané litinové ploše
 • optimální vedení vodicích ploch s dostatečným dimenzováním
 • gantry pohon s osou Y se vždy vlastním pohonem, vodicím systémem a přímým odměřovacím systémem pro obě portálové strany
 • pohony a vedení jsou chráněny
 • pohon kuličkovými šrouby u všech lineárních os
 

 • jednoduchá a velmi robustní, stacionárně uspořádaná výměna nástrojů
 • stacionárním uspořádáním výměny nástrojů je možno použít dlouhé řetězy s nástroji, aniž by se negativně ovlivnila dynamika a přesnost stroje
 • řízení výměny nástrojů dle pevně kódovaného místa v zásobníku
 • předvolba nástrojů pomocí systému dvojitých podavačů, což se provádí paralelně k času obrábění
 • možnost užití různých systémů držáků nástrojů jako např. SK, BT, HSK, CAPTO
 • osazování zásobníku nástrojů je možné během chodu stroje
 

Na základě Vašeho požadavku .jsou k dispozici technická data jako pdf soubor. Klikněte prosím na zobrazení, resp. na Download .  

  Zvnějšku kompaktní a přehledné, uvnitř co největší pracovní prostor. Stroj VPC je se svým vertikálním vřetenem dimenzován a určen pro obrábění velkých plochých obrobků. Přídavně vybaven 2-osou naklápěcí hlavou, splňuje VPC ale i požadavky na vysoce dynamické simultánní 5-osé obrábění. ¨V následujícím naleznete další informace pro nasazení VPC.

  > VPC 45-DASK s naklápěcí hlavou
  > Upínací technika
  > Automatizace