Portálová obráběcí centra VPC-U

VPC-U - Výkon v jakémkoliv úhlu

S naklápěcím vřetenem a v loži stroje integrovaném otočném stolu dokazuje portálové obráběcí centrum VPC-U svou universálnost v obrábění 5 stran na jedno upnutí. Vřeteno se naklápí okolo osy Y, zatímco NC stůl otáčí obrobkem dle zadání do žádané polohy. Kompletní strojní stůl sestává z kombinace pevného stolu a otočného stolu, který leží pro horizontální opracování výše než pevný stůl. Výška stolů se ale může na zakázku srovnat zvýšeným pevným stolem, nebo nástavnými stoly na pevném stole. • vysoce tuhý staticky a dynamicky vyvážený podstavec
 • velký pracovní prostor a dobře přístupné strojní stoly
 • přímé odměřovací systémy v základních osách X/Y/Z
 • krytování provedené dle aktuálních směrnic o strojích,
 • pracovní prostor je otevřený směrem nahoru, je to ideální pro dopravu obrobku jeřábem
 • optimální přístup pro provádění údržby a servisních prací
 • transport kompletního stroje vcelku
 


  Kromě toho je možno VPC-U flexibilně rozšířit, např. o:

 • středový přívod chladicí kapaliny s filtračním zařízením
 • dopravník třísek s různým provedením pasu (kloubový, magnetický, hřeblový)
 • CNC řízení volitelné Heidenhein nebo Siemens
 • Montáž přídavného otočného stolu s horizontální otočnou osou na pevný stůl stroje lze realizovat.
 • otočné stoly horizontální nebo vertikální, jednoosé nebo dvouosé, kombinované s koníkem, podpěrným ložiskem nebo dalším otočným stolem v provozu gantry pro upínání
 • automatické dveře
 • upínací systémy hydraulické, pneumatické, magnetické nebo ruční
 • měřicí sondy ve vřetenu nebo stolní měřicí sondy
 • sledování výkonu nástroje, sledování kolizí nebo celkové sledování procesu
 • identifikační systémy pro nástroje
 • laserová kontrola lomu nástroje s proměřováním nástroje
 • sledování chodu stroje na dálku

 • Na přání můžeme pro Vás vyvinout a zhotovit speciální řešení.
 

 • výhodná kombinace vedení valivého a třecího má jak vysokou dynamiku, tak vysokou tuhost a vysoké tlumení
 • kalené vodicí ocelové lišty usazené na broušené nebo ručně škrabané litinové ploše
 • optimální vedení vodicích ploch s dostatečným dimenzováním
 • gantry pohon s osou Y se vždy vlastním pohonem, vodicím systémem a přímým odměřovacím systémem pro obě portálové strany
 • pohony a vedení jsou chráněny
 • pohon kuličkovými šrouby u všech lineárních os
 

 • jednoduchá a velmi robustní, stacionárně uspořádaná výměna nástrojů
 • stacionárním uspořádáním výměny nástrojů je možno použít dlouhé řetězy s nástroji, aniž by se negativně ovlivnila dynamika a přesnost stroje
 • řízení výměny nástrojů dle pevně kódovaného místa v zásobníku
 • předvolba nástrojů pomocí systému dvojitých podavačů, což se provádí paralelně k času obrábění
 • možnost užití různých systémů držáků nástrojů jako např. SK, BT, HSK, CAPTO
 • osazování zásobníku nástrojů je možné během chodu stroje
 

 • jednoosá naklápěcí hlava otočná kolem osy Y (osa B)
 • provedení s Hirthovým ozubením, nebo s plynulým natáčením, nebo s interpolací
 • rozsah naklápění 0°až –90°
 

 • plynule se natáčející otočný NC stůl okolo osy Z
 • integrován do lože stroje
 • hydraulické zpevňování
 

Na základě Vašeho požadavku .jsou k dispozici technická data jako pdf soubor. Klikněte prosím na zobrazení, resp. na Download .