• Základní provedení

  Základní provedení

  • vysoce tuhý staticky a dynamicky vyvážený podstavec
  • velký pracovní prostor a dobře přístupný upínací prostor
  • přímé odměřovací systémy v základních osách X/Y/Z
  • krytování provedené dle aktuálních směrnic o strojích
  • pracovní prostor je otevřený směrem nahoru, ideální pro dopravu obrobku jeřábem
  • transport kompletního stroje vcelku
  • optimální přístup pro provádění údržby a servisních prací

   

  Kromě toho je možno VPC 2800 U flexibilně rozšířit, např. o:

  • přívod chladicí kapaliny nástrojem s filtračním zařízením
  • dopravník třísek s různým provedením pasu (kloubový, magnetický, hřeblový)
  • CNC řízení volitelné Heidenhein nebo Siemens
  • automatické dveře
  • upínací systémy hydraulické, pneumatické, magnetické, nebo ruční
  • měřicí sondy ve vřetenu nebo stolní měřicí sondy
  • sledování výkonu nástroje, sledování kolizí nebo celkové sledování procesu
  • identifikační systémy pro nástroje
  • laserová kontrola lomu nástroje s proměřováním nástroje
  • sledování chodu stroje na dálku
 • Vedení a pohony

  Vedení a pohony

  • velkoryse dimenzovaná valivá vedení zajišťují vysokou dynamiku a tuhost
  • optimální vedení vodicích ploch s dostatečným dimenzováním
  • gantry pohon v ose X s vlastním pohonem, vodicím systémem a přímým odměřovacím systémem pro oba portálové sloupy
  • pohon kuličkovými šrouby u všech lineárních os
 • Systém výměny nástrojů

  Systém výměny nástrojů

  • jednoduchá a velmi robustní, stacionárně uspořádaná výměna nástrojů
  • stacionárním uspořádáním výměny nástrojů je možno použít dlouhé řetězy s nástroji, aniž by se negativně ovlivnila dynamika a přesnost stroje
  • řízení výměny nástrojů dle pevně kódovaného místa v zásobníku
  • předvolba nástrojů pomocí systému dvojitých podavačů, což se provádí paralelně k času obrábění
  • možnost užití různých systémů držáků nástrojů jako např. SK, BT, HSK, CAPTO
  • osazování zásobníku nástrojů je možné během chodu stroje
 • Technická data

  Klikněte prosím na zobrazení, resp. na Download.

   

 • Brožura

  Klikněte prosím na zobrazení, resp. na Download.

   

 • Příklady nasazení

 • Aplikační videa

  Aplikační videa

VPC 2800 U with zero clamping system