Skip to main content

AXA Údržba

Pravidelná a preventivní údržba přispívá rozhodujícím způsobem k zajištění bezporuchového, bezpečného a dlouhodobého provozu. Rovněž je nutné v daných lhůtách vyměňovat lehce opotřebitelné dílce a případně další náhradní díly.

Údržba

Další informace nebo vypracování nabídky o údržbě si můžete vyžádat na servisním oddělení pobočky v České republice.

AXA CNC Stroje s.r.o.
Na Cintlovce 1580/5
CZ-26801 Hořovice
Tel.: +420 311 516420
Mob.: +420 602 451 345
E-Mail: servis@axacnc.cz

Error: no data found!