Skip to main content

UPFZ bez strojního stolu

Side-mounted door with good view of entire work process

Pro rozměrné a masivní obrobky zkonstruovala firma centrum UPFZ bez strojního stolu. Potřebné žlábky pro chladicí kapalinu, pro zařízení pro upnutí, jakož i krytování jsou integrovány přímo do základu stroje a vybudovány na něm.

Přídavné dveře na čelní straně zařízení poskytují dostatečně místa k tomu, aby se obrobky pohodlně dopravily na místo, aniž by se musely dílce nadzvedávat. Výška stroje je bez stolu zřetelně nižší. Stranové posuvné dveře dávají obsluze stroje dokonalý přehled o celém výrobním procesu.