Skip to main content

UPFZ - Naklápěcí hlava

Přednosti naklápěcí hlavy UPFZ z firmy AXA jsou jednoznačné: Naklápěcí hlava je zkonstruována tak, že při naklápění v ose Z z vertikální polohy do horizontální polohy nástroj neztrácí na výšce. Je to umožněno zvláštní konstrukcí hlavy. Vertikální vzdálenost od konce vřetena ke středu naklápění odpovídá horizontální vzdálenosti od středu vřetena k středu naklápění. Tím je k dispozici celkový zdvih osy Z, jak pro horizontální, tak pro vertikální vřeteno bez posunutí. Zřetelně patrné využití zdvihu v ose Z není jen hospodárnější, ale přispívá též i k zlepšení stability a přesnosti. Výška portálu a délka rozjezdu v ose Z jsou rozhodující faktory pro stabilitu stroje.

Naklápěcí hlava UPFZ sjednocuje při dané výšce obrobku malou výšku portálu s malým zdvihem osy Z. Tak je dosažena maximální stabilita – podstatná přednost konstrukce AXA oproti naklápěcí hlavě s vidlicovým uložením vřetene.