Skip to main content

Výměna nástrojů

Spindle moves into position for tool change
Transfer double gripper with the tool already preselected
Deposit of the used tool
Pick up of the new tool

Tím, že výměna nástroje je velmi robustní, a instalovaná na místě, tak se na zásobníku nástrojů dají realizovat velmi dlouhé řetězy s nástroji a to bez vlivu na dynamiku a přesnost stroje. Protože zásobník je upevněn stacionárně, může se řetěz pro nástroje osazovat nástroji i během obrábění. Tím, že mechanismus předávání nástrojů je instalován uprostřed zdvihu osy X a tím, že předvolba nástrojů probíhá pomocí podavače, jsou zajištěny krátké časy výměny nástrojů.

Management nástrojů prováděný přes pevně kódovaná místa nástrojů přispívá k přehledu obsluhy o nástrojích a možnost instalace různých držáků nástrojů činí obsluhu výměny nástrojů pro pracovníky na stroji velmi snadnou.