• Základní provedení

  Základní provedení

  • vysoce tuhý staticky a dynamicky vyvážený podstavec
  • velký pracovní prostor a dobře přístupné strojní stoly
  • přímé odměřovací systémy v základních osách X/Y/Z
  • krytování provedené dle aktuálních směrnic o strojích,
  • pracovní prostor je otevřený směrem nahoru, je to ideální pro dopravu obrobku jeřábem
  • optimální přístup pro provádění údržby a servisních prací
  • transport kompletního stroje vcelku

  Kromě toho je možno VPC U flexibilně rozšířit, např. o

  • středový přívod chladicí kapaliny s filtračním zařízením
  • dopravník třísek s různým provedením pasu (kloubový, magnetický, hřeblový)
  • CNC řízení volitelné Heidenhein nebo Siemens
  • Montáž přídavného otočného stolu s horizontální otočnou osou na pevný stůl stroje lze realizovat.
  • otočné stoly horizontální nebo vertikální, jednoosé nebo dvouosé, kombinované s koníkem, podpěrným ložiskem nebo dalším otočným stolem v provozu gantry pro upínání
  • automatické dveře
  • upínací systémy hydraulické, pneumatické, magnetické nebo ruční
  • měřicí sondy ve vřetenu nebo stolní měřicí sondy
  • sledování výkonu nástroje, sledování kolizí nebo celkové sledování procesu
  • identifikační systémy pro nástroje
  • laserová kontrola lomu nástroje s proměřováním nástroje
  • sledování chodu stroje na dálku
 • Vedení a pohony

  Vedení a pohony

  • výhodná kombinace vedení valivého a třecího má jak vysokou dynamiku, tak vysokou tuhost a vysoké tlumení
  • kalené vodicí ocelové lišty usazené na broušené nebo ručně škrabané litinové ploše
  • optimální vedení vodicích ploch s dostatečným dimenzováním
  • gantry pohon s osou Y se vždy vlastním pohonem, vodicím systémem a přímým odměřovacím systémem pro obě portálové strany
  • pohony a vedení jsou chráněny
  • pohon kuličkovými šrouby u všech lineárních os
 • Systém výměny nástrojů

  Systém výměny nástrojů

  • jednoduchá a velmi robustní, stacionárně uspořádaná výměna nástrojů
  • stacionárním uspořádáním výměny nástrojů je možno použít dlouhé řetězy s nástroji, aniž by se negativně ovlivnila dynamika a přesnost stroje
  • řízení výměny nástrojů dle pevně kódovaného místa v zásobníku
  • předvolba nástrojů pomocí systému dvojitých podavačů, což se provádí paralelně k času obrábění
  • možnost užití různých systémů držáků nástrojů jako např. SK, BT, HSK, CAPTO
  • osazování zásobníku nástrojů je možné během chodu stroje
 • Naklápěci vřeteno

  Naklápěci vřeteno

  • jednoosá naklápěcí hlava otočná kolem osy Y (osa B)
  • provedení s Hirthovým ozubením, nebo s plynulým natáčením, nebo s interpolací
  • rozsah naklápění 0°až –100°
 • Otočný stůl

  Otočný stůl

  • plynule se natáčející otočný NC stůl okolo osy Z
  • integrován do lože stroje
  • hydraulické zpevňování
 • Technická data

  Klikněte prosím na zobrazení, resp. na Download.

   

 • Brožura

  Klikněte prosím na zobrazení, resp. na Download.

   

 • Příklady nasazení

 • Aplikační videa

  Aplikační videa

   

   

VPC U with Kuka robot